Leveransvillkor

Denna webbplats är bara avsedd för företagskunder som vill beställa Produkter online för leverans i Sverige. Vingmed accepterar inte beställningar för leverans utanför Sverige. Nedan anges de villkor som gäller för försäljning av produkterna på denna webbplats. Genom att godkänna ordern godkänner du även våra leveransvillkor. Vingmed förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Sådana ändringar har däremot ingen inverkan på beställningar som gjorts innan sådana ändrade villkor anslagits på webbplatsen.

 1. Göra din beställning

1.1 För att göra en beställning måste företaget kunna nås på ett telefonnummer och ha en giltig e-postadress.

1.2 Du kan göra en beställning genom att:

1.2.1 fylla i beställningsformuläret på webbplatsen efter att ha loggat in eller skapat ditt personliga konto.

Vingmed accepterar inga beställningar som gjorts på andra sätt än de som anges ovan.

1.3 När du gör din beställning utfärdar Vingmed ett webbordernummer via webbplatsen. Lägg märke till att ett sådant webbordernummer bara används i referenssyfte och inte utgör något ordererkännande.

1.4 Genom att göra en beställning anger du att du vill köpa de produkter du valt enligt dessa villkor. Vingmed kan välja att avvisa din beställning helt eller minska antalet produkter vi levererar. Däremot är beställningar från dig bindande och kan inte ångras i efterhand.

1.5 Om Vingmed accepterar dina beställningar får du ett meddelande om det i form av en orderbekräftelse. Vingmed skickar orderbekräftelsen via e-post. Den gäller från det datum som den skickas till dig. Om Vingmed inte kan acceptera din beställning, försöker Vingmed kontakta dig via e-post eller telefon.

1.6 Lägg märke till att färger, utseende och produkter som visas på skärmen kan skilja sig från de faktiska produkter som erbjuds på webbplatsen.

 

 1. Leverans av dina produkter

Vingmed levererar de produkter som anges på din orderbekräftelse.

 1. Priser

3.1 Alla priser är i svenska kronor. Gällande priser är de som anges på webbplatsen när du skickar in beställningen. De priser som anges på denna webbplats är exklusive moms och eventuella återvinningsavgifter, frakt- och hanteringskostnader. Dessa kostnader beräknas separat om de ska tillämpas och anges på beställningsformuläret och läggs till beställningens totalpris. Det totala priset som anges på beställningsformuläret ska vara det totala belopp som du ska betala för produkterna, inklusive alla skatter, återvinningsavgifter, tull, hanterings- och fraktkostnader.

3.2 Leveranskostnader, där sådana tillämpas, betalas av dig som angivet på fakturan.

 

 1. Betalning för dina produkter

4.1 Du kan betala för dina produkter med de betalningsmetoder som visas i stycket om betalning på webbplatsen.

4.2 Du måste betala i den valuta som anges på fakturan.

4.3 Om du betalar med kreditkort måste du ange kreditkortsinformationen när du gör beställningen. Ditt kreditkort debiteras när vi utfärdar fakturan eller när produkterna levereras. Vingmed levererar heller inte produkterna till dig eller utför tjänsterna förrän din kreditkortsutgivare har godkänt betalningen för beställda produkter och/eller tjänster. Om Vingmed inte får sådant godkännande meddelas du om detta. Vingmed förbehåller sig rätten att bekräfta identiteten hos kreditkortsinnehavaren genom att begära lämplig dokumentation.

 1. Leverans av dina produkter

5.1 Beställningar som görs på den här webbplatsen kan endast levereras i Sverige.

5.2 Vingmed levererar produkterna till den leveransadress som du har angett på beställningsformuläret och enligt det leveransalternativ du har valt. I den händelse du beställer olika produkter till olika adresser, måste du skicka in ett separat beställningsformulär för varje leveransadress. Alla leverans- eller fraktdatum som anges av Vingmed är beräknade och Vingmed ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster, skador, kostnader eller utgifter vid underlåtenhet att leverera enligt angivna leveransdatum. 

I händelse att någon av de beställda produkterna är slut på lager kan detta innebära att hela beställningen fördröjs. I så fall meddelas en uppskattning av förseningen via e-post.

5.3 Äganderätten och risken för produktförlust övergår till dig vid leverans av produkterna.

5.4 Vid leverans av produkterna skickar Vingmed en bekräftelse till den e-postadress du angav på beställningsformuläret.

 1. Byte, returer och återbetalningar

6.1 Du kan returnera produkten till Vingmed eller annullera rätten till tjänsterna och erhålla en återbetalning för den returnerade produkten (förutom transport och förpackningskostnader och andra liknande avgifter) eller rätt till tjänster förutsatt att du kontaktar Vingmed inom trettio (30) kalenderdagar efter leveransdatum för produkten. Returkostnaden är 20% av varans värde förutsatt att det är en vara som stadigvarande lagerförs av Vingmed.

Lägg märke till att du inte får returnera en produkt och begära en återbetalning om den berörda produkten är:

 1. a) programvara som Vingmed levererat förseglad och oanvänd och du har brutit förpackningen eller som du hämtat från webbplatsen, eller
 2. b) en anpassad produkt som tillverkats enligt dina specifikationer. Du får eventuellt inte någon återbetalning för en tjänst som du har börjat använda.

6.1.1 Om en produkt levererats av misstag, är ofullständig eller trasig och du anser att du är berättigad till ett byte eller reparation enligt stycke 8 nedan, ringer du Vingmed på 08-58359300 mellan 08:00 och 16:00 måndag till fredag. I den händelse att du är berättigad till ett byte eller reparation enligt stycke 8 nedan, tillämpas inte fraktkostnaderna som anges i stycke 6.1.

6.1.2 Om du har fått de beställda produkterna och helt enkelt ändrat dig angående att köpa dem, kan du returnera produkterna eller rätten till tjänsterna till Vingmed och be om återbetalning, minus fraktkostnaderna och förutsatt att:

 1. Du meddelar Vingmed om ditt beslut att annullera avtalet inom trettio (30) kalenderdagar från produktens leveransdatum eller det datum du köpte tjänsterna, och att
 2. Produkterna returneras i originalskick och att säkerhetssigillen på produkterna är intakta, och att

III. Produkterna returneras enligt stycke 6.2 nedan. 

Lägg märke till att du är skyldig att tillse att produkterna förvaras på ett säkert sätt så länge du har tillgång till dem

6.2 Steg att följa för att begära en återbetalning:

(i) Kontakta Vingmed för att ordna med returen. Du får då ett RMA-nummer (Return Material Authorisation).

(ii) Vingmed arrangerar därefter att produkterna hämtas upp av en speditör. Beroende på speditör kan du ombes kontakta dem eller, för större föremål, rings du upp för att avtala en upphämtningstid

(iii) Innan du returnerar produkter måste du kontrollera att du har:

 1. Fått ett RMA-nummer från Vingmed (utfärdas på begäran);
 2. Packat ned alla tillbehör, garantiinformation och annat material som medföljde om du inte meddelats annat;
 3. Använt allt originalförpackningsmaterial;
 4. Tydligt angett returadressen och RMA-numret;
 5. Förseglat förpackningen ordentligt.

(iv) Genom att följa dessa steg bidrar du till att produkterna ankommer till rätt destination och i gott skick utan dröjsmål. Lägg märke till att underlåtenhet att följa denna procedur kan leda till att de returnerade produkterna avvisas vid mottagning och att du förlorar din rätt till återbetalning.

(v) Lägg märke till att Vingmed förbehåller sig rätten att avvisa alla produkter som inte returneras enligt ovanstående villkor och i synnerhet enligt stycke 6.1.2 och 6.2.

 

 1. Garanti

 7.1 Vingmed produktgaranti

Vingmed garanterar produkterna enligt informationen på det garantikort som medföljer produkten och/eller informationen på webbplatsen. Specifik garanti kan gälla för vissa produkter (t.ex. anpassade produkter) enligt information på webbplatsen. För programvara ska ingen annan garanti gälla än den som uttryckligen anges i tillämpligt licensavtal. 

Om den produkt som tillhandahålls av Vingmed inte uppfyller tillämplig garanti, ska Vingmed utan kostnad, om inte annat anges i tillämplig garanti, reparera eller byta produkten eller återbetala inköpsbeloppet vid returnering av produkten.

Förutom som uttryckligen angivet i dessa villkor, friskriver sig Vingmed så långt det är möjligt enligt lagen från alla uttryckta och underförstådda garantier. Den begränsade garanti som beskrivs ovan påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

 1. Vingmeds ansvar

8.1  Dessa villkor utgör i fullo våra skyldigheter och vårt ansvar med avseende på tillhandahållande av produkterna (och prestationer hos telefonsupport och garantitjänster) samt prestationer hos eventuella tjänster.

8.2 Med undantag för stycke 8.3 nedan, utfästs inga bindande garantier eller villkor från Vingmed med avseende på tillhandahållande av produkterna eller tjänster förutom vad som uttryckligen anges i avtalet.

8.3 Alla garantier eller villkor som uppkommer i samband med tillhandahållandet av produkterna och/eller tjänsterna som annars kan vara underförstådda eller angivna i avtalet utifrån gällande lagstiftning, lagar i det land du köpte produkterna eller tjänsterna i eller på annat sätt (inklusive utan begränsning alla underförstådda villkor med avseende på kvalitet, lämplighet för visst syfte, rimlig skötsel och kunskap utelämnas härmed uttryckligen så långt det är möjligt enligt lagen. I synnerhet ansvarar Vingmed inte för att säkerställa att produkterna är lämpliga för dina syften.

8.4 Inget i avtalet ska begränsa eller utelämna vårt ansvar (i) för dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet eller (ii) för bedrägeri eller (iii) andra brott mot de skyldigheter som fastställs av gällande nationella lagar eller (iv) ansvar som inte kan friskrivas enligt lagen.

8.5 ENLIGT KLAUSUL 8.4 ANSVARAR VINGMED ENLIGT AVTALET INTE FÖR EVENTUELLA INTÄKTSFÖRLUSTER, FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE AVTAL, FÖRLORADE DATA ELLER FÖR ANDRA UPPKOMNA INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR, ORSAKADE AV ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), BROTT MOT AVTAL ELLER ANNAT. VINGMED MAXIMALA SAMMANLAGDA ANSVAR ENLIGT AVTALET OAVSETT ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER ANNAT SKA UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÖVERSTIGA DET BELOPP DU BETALAT TILL VINGMED FÖR PRODUKTERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA I FRÅGA.

8.6 Detta påverkar inte dina lagenliga rättigheter som konsument eller dina rättigheter att returnera produkterna enligt klausul 6.

 

 1. Kontakta Vingmed Onlinebutik

Du kan kontakta Vingmed Onlinebutik:

 • via telefon på 08-58359300 mellan 08:00 och 16:00, måndag till fredag
 • med e-mail formuläret i webshopen

 

 1. Dataskydd

10.1 Om du är en registrerad kund kan du visa dina transaktionsposter genom att ange dina webbordernummer. Då kan du kontrollera status för dina beställningar och kontrollera beställningarnas innehåll.

10.2 Genom att göra en beställning medger och förstår du att Vingmed kan lagra, bearbeta och använda den information som samlas in från ditt beställningsformulär för bearbetning av beställningen. Denna information behandlas enligt Vingmed sekretesspolicy som du kan läsa genom att klicka på knappen "GDPR" på webbplatsens sidfot. Om du vill få tillgång till den information vi har registrerat om dig eller om du vill ändra något i den, eller om du inte vill få mer information från Vingmed, följer du uppdateringsproceduren som anges i Vingmeds integritetspolicy.

 

 1. Omständigheter bortom Vingmeds rimliga kontroll

Vingmed anstränger sig till det yttersta att följa sina skyldigheter i avtalet. Däremot kan Vingmed inte hållas ansvarigt för förseningar eller underlåtenhet att prestera om sådana förseningar eller underlåtenheter orsakas av omständigheter bortom vår rimliga kontroll. I händelse av försening kommer Vingmed att uppfylla sina skyldigheter så snart det är rimligen möjligt.

 

 

 1. Tvister gällande lagstiftning och jurisdiktion

Vingmed försöker lösa alla tvister snabbt och effektivt. Om du inte är nöjd med det sätt som Vingmed hanterar eventuella tvister och du vill ta saken till domstol, måste du göra det i försäljningslandet. Tillämpligheten för FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor utelämnas härmed uttryckligen.

Om du har ett klagomål angående ett inköp på nätet från Vingmed online shop, har du också möjlighet att lösa ditt klagomål på den Europeiska plattformen för Tvistlösning på nätet, via den här länken: http://ec.europa.eu/odr

 1. Allmänt

13.1 Varken Vingmed underlåtenhet eller din underlåtenhet att uppfylla något villkor i avtalet utgör ett uppgivande av villkoret. Sådan underlåtenhet ska under inga omständigheter påverka rättigheten att senare åberopa villkoret.

13.2 Villkor i avtalet som är ogiltiga eller inte går att verkställa ska inte negativt inverka på giltigheten eller verkställbarheten för återstående villkor.

 1. Specialvillkor för personlig anpassning

14.1 Begränsningar av innehåll

Du medger att du inte kommer att använda webbplatsen eller tjänsten:

 1. Till att överföra, beställa utskrifter av eller på annat sätt skicka material i olagligt syfte eller som är obscent, stötande, hädiskt, pornografiskt, sexuellt, bedrägligt, hotfullt, skadligt, inkräktande på sekretess, stödjande av olaglig åtgärd, ärekränkande, smädligt, våldsamt eller på annat sätt förkastligt,
 2. Till att överföra, beställa utskrifter av eller på annat sätt skicka material som avbildar kändisar eller som är kändisliknande, regionala, nationella eller internationella ledare eller politiker, aktuella eller tidigare världsledare, dömda brottslingar, bilder med nyhetsvärde, ökända eller vanhedrande bilder och personer eller annat material som har äldre utseende eller som avbildar bilder från en äldre era,
 3. Till att överföra, beställa utskrifter av eller på annat sätt skicka material som du inte har rätt att skicka under avtalsmässigt eller betrott förhållande eller som gör intrång på copyrightskyddad, varumärkesskyddad, patentskyddad eller på annat sätt skyddad immateriell egendom som tillhör en annan part,
 4. Till att överföra eller på annat sätt skicka material som sannolikt kan skada den här webbplatsen eller andra datorer, inklusive men inte begränsat till material som innehåller virus, kod, maskar, data eller andra filer eller program som utformats att skapa eller ge obehörig åtkomst till webbplatsen eller som på annat sätt kan orsaka skada eller fel eller störa tjänsten, och

Dessutom, för den händelse att du bryter mot någon av dessa begränsningar och med avsikt offentliggör sådan överträdelse, medger du att Vingmeds rykte och goodwill kan drabbas betydligt och att du kan hållas ansvarig för att ha orsakat sådan skada.

Du medger att du inte har några rättigheter (immateriell egendom) när det gäller designen eller din anpassning. Så långt som eventuella rättigheter till immateriell egendom är tillämplig på din design eller anpassning ska dessa rättigheter ligga hos Vingmed. Genom att skicka in din beställning, inklusive din design och anpassning, till Vingmed, överför du alla rättigheter till immateriell egendom till Vingmed. I den händelse att en sådan överföring inte är giltig, tilldelar du Vingmed, genom att beställa den anpassade produkten till oss, en exklusiv, till fullo betald, oupphörlig, royaltyfri licens att använda din design och anpassning i ordets vidaste bemärkelse, inklusive, men inte begränsat till att kopiera, modifiera, publikt visa, digitalisera, reproducera och distribuera och att vidarelicensiera (delar av) denna rättighet efter eget gottfinnande. Du medger och förstår att du inte har några anspråk på Vingmed eller andra parter i den händelse en design eller anpassning som liknar din används eller utformas.

Din design och anpassning kvalificeras till vad som Vingmed kallar "Användarinnehåll". Punkten om användarinnehåll i punkt 5 i användningsvillkoren, som du kan visa genom att klicka på länken "Användningsvillkor" på webbplatsens sidfot, gäller för din design och anpassning, förutom där punkten strider mot punkten om användarinnehåll, där denna artikel ska ha företräde.